TÌM KIẾM

GIỎ HÀNG

Có 0 sản phẩm
Xem chi tiết

KIẾN THỨC VỀ CÂY

Chăm sóc cây 03

Cách bố trí cây cảnh các vị trí quan trọng trong nhà để hút lộc

Cách bố trí cây cảnh các vị trí quan trọng trong nhà để hút lộc, cách bố trí cây cảnh các vị trí trong nhà, hướng dẫn bố trí cây cảnh nội thất trong nhà..bài trí cây cảnh hợp phòng thủy phát huy tác dụng và hút lộc, cây xanh trong nhà, cây cảnh trong nhà... Cổng chính được coi là bộ mặt của ngôi nhà, khi nhìn vào cổng chính có thể đánh giá được thẩm mỹ, tính cách cũng như kiến trúc nội thất và phong cách chung của toàn bộ không gian ngôi nhà đó. Việc thiết kế cổng chính cho ngôi nhà là rất cần thiết và quan trọng, đòi hỏi phải có sự đầu tư về cả vật chất và trí tuệ để tạo nên sự hài hòa..

Chăm sóc cây 02

Những loại hoa cây cảnh bày ở cổng chính ưa chuộng

Cách bố trí cây cảnh các vị trí quan trọng trong nhà để hút lộc, cách bố trí cây cảnh các vị trí trong nhà, hướng dẫn bố trí cây cảnh nội thất trong nhà..bài trí cây cảnh hợp phòng thủy phát huy tác dụng và hút lộc, cây xanh trong nhà, cây cảnh trong nhà... Cổng chính được coi là bộ mặt của ngôi nhà, khi nhìn vào cổng chính có thể đánh giá được thẩm mỹ, tính cách cũng như kiến trúc nội thất và phong cách chung của toàn bộ không gian ngôi nhà đó. Việc thiết kế cổng chính cho ngôi nhà là rất cần thiết và quan trọng, đòi hỏi phải có sự đầu tư về cả vật chất và trí tuệ để tạo nên sự hài hòa..

Chăm sóc cây 01

Kinh nghiệm chọn cây nội thất hay

Cách bố trí cây cảnh các vị trí quan trọng trong nhà để hút lộc, cách bố trí cây cảnh các vị trí trong nhà, hướng dẫn bố trí cây cảnh nội thất trong nhà..bài trí cây cảnh hợp phòng thủy phát huy tác dụng và hút lộc, cây xanh trong nhà, cây cảnh trong nhà... Cổng chính được coi là bộ mặt của ngôi nhà, khi nhìn vào cổng chính có thể đánh giá được thẩm mỹ, tính cách cũng như kiến trúc nội thất và phong cách chung của toàn bộ không gian ngôi nhà đó. Việc thiết kế cổng chính cho ngôi nhà là rất cần thiết và quan trọng, đòi hỏi phải có sự đầu tư về cả vật chất và trí tuệ để tạo nên sự hài hòa..